Қазақстан Ресупбликасының қоғамдық денсаулық сақтау ұйымдарының қызметтерінде, сондай ақ тәжірибелік дәрігерлермен басқада қызығушылық мудделлерді, магистралармен, докторанттармен оқу процесіне дәлелді медицина принциптері мен әдістемесі жүзеге асыру үшін арналған орталық.

Орталықтың мақсаты, дәлелді медицина үшін Қазақстан Республикасының медициналық қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін, денсаулық сақтау саласындағы кеңінен тарату және қолдану медициналық араласу тиімділігін жасау және ақпараттық-ресурстық-әдістемелік деректерін іздеу үшін табылады.


Нурбаев Асыл Сагнаевич – басшысы, медицина ғылымдарының кандидаты, техникалық салыстырмалары бойыншна «2014 жылғы Үздік маманы».

Кәсіптік қызығушылығы және ғылыми басымдылығы: биостатистика, гигиена еңбегі, қоршаған ортаның гигиенасы, дәлелді медицина, клиникалық эпидемиология, медициналық информатика, бағдарламалық қамтамасыз ету: SPSS, Statistica, Stata және т.б.

e-mail: asyln@mail.ru